aliap_logo aliap_logo
Menu

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.aliap.pl

Kto jest administratorem danych osobowych?

Strona internetowa www.aliap.pl jest własnością PPH ALIAP HENRYK PACYŃSKI z siedzibą w Pabianicach, ul. Jesionowa 5, 95-200 Pabianice.

Dane identyfikacyjne: NIP : 7310010663, REGON: 470562751

PPH ALIAP HENRYK PACYŃSKI jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: „RODO”).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

napisz na adres mailowy: info@aliap.pl lub zadzwoń na numer: +48 603591915

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w postaci imię, nazwisko, adres, adres dostawy, telefon, e-mail, NIP możemy przetwarzać na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:

a) umożliwienia Pani/Panu kontaktu z naszą firmą za pomocą formularza kontaktowego lub inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu,

b) umożliwienia Pani/Panu korzystania z panelu hurtowego na naszej strony internetowej za pośrednictwem zarejestrowanego konta.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zlecenia/zamówienia/usługi, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest związane z prowadzeniem  marketingu bezpośredniego, czyli kontaktowaniem się aby przekazać aktualne informacje o ofertach w zakresie sprzedaży wyrobów lub świadczonych usług przez PPH ALIAP Henryk Pacyński, co należy uznać za prawnie uzasadniony interes administratora, tj. odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej , dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych od PPH Aliap Henryk Pacyński, w takiej sytuacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty, z którymi współpracujemy na potrzeby  obsługi Państwa zlecenia/zamówienia/usługi: firmy transportowe/spedycyjne, firmy kurierskie, podmioty wykonujące usługi pocztowe, informatyczne, księgowe, jak również w przypadku takiej konieczności  – kancelarie prawnicze. PPH ALIAP Henryk Pacyński nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ,na Pani/Pana rzecz zlecenia/zamówienia/usługi, a także przez okres niezbędny do realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych PPH ALIAP Henryk Pacyński oraz ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez PPH ALIAP Henryk Pacyński.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia / prawo do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody.

Powyższe uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez kontakt z powołanym przez Administratora Danych Osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: info@aliap.pl lub listem zwykłym na adres siedziby Firmy wskazany wyżej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zlecenia/zamówienia/usługi. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację usługi.